Vostede está aquí: Inicio Concello Actualidade Novas para os Agricultores CORRECCIÓN de erros. Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control.

pdf CORRECCIÓN de erros. Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula a aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao sistema integrado de xestión e control. Popular

Por 3565 descargas

Advertido erro na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 20, do 1 de febreiro de 2016, cuxa corrección de erros foi publicada no Diario Oficial de Galicia número 85, do 4 de maio de 2016, cómpre facer as oportunas correccións no sentido que se indica a seguir:

«Estas axudas concederánselles aos agricultores que cumpran os requisitos para ser beneficiarios e as condicións de elixibilidade, co obxectivo de compensar as perdas de ingresos e os custos adicionais derivados das desvantaxes provocadas polas limitacións de distinta natureza que afrontan as explotacións agrarias nas zonas de montaña e noutras zonas con limitacións naturais distintas das de montaña».

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate