Vostede está aquí: Inicio Servizos Municipáis Punto de Atención a Infancia

Punto de Atención a Infancia (PAI)

O Punto de Atención á Infancia do Concello do Corgo é un establecemento de carácter diúrno e titularidade municipal, encadrado nos servizos sociais especializados do concello, que teñen como finalidade prestar unha atención de apoio aos pais, titores ou gardadores dos/das nenos/nenas de entre 3 meses e 3 anos cando concorran situacións ou circunstancias que lles impidan o coidado. Ademais poderán atender aqueles casos que respondan a necesidades puntuais.

O punto de Atención a Infancia (PAI) ten como obxectivo ofrecerlles aos nenos e nenas afecto, estima, confianza, apoio e un ámbito adecuado para que desenvolvan os diferentes aspectos da súa personalidade, para que experimenten e busquen respostas á súa curiosidade e para que descubran, exploren e observen; potenciando o interese.

Capacidade total do centro:
O PAI ten autorizadas 20 prazas, reservándose en todo caso un mínimo de 1 praza para os casos considerados de carácter urxente polos servizos sociais municipais; estando a día de hoxe todas as prazas cubertas e, contando cunha gran demanda de nenos/nenas para poder asistir ao PAI.

Idades de admisión e permanencia:

Poden facer uso do servizo do PAI os pais/nais/, titores/as ou representantes legais dos nenos e nenas que cumpran os seguintes requisitos de idade:
- Idade mínima: desde os 3 meses.
- Idade máxima: non ter cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro do ano no que se solicita a praza.

 

Barrio da Portela, S/N 27163
O Corgo - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 302 100
Fax: 982 302 068  
concello.ocorgo@eidolocal.es

Conéctate